jueves, 22 de marzo de 2012

Paixón polo Evanxeo
                          Deus, noso Pai,
que enviaches o teu Fillo Xesucristo 
para salvar o mundo:
El segue chamando hoxe
e elixindo a algúns dos seus discípulos
para convertelos en apóstolos da súa Igrexa.
Suscita, coa forza do Espírito Santo,
xenerosas e abundantes respostas 
ás súas chamadas
nas familias, nas comunidades cristiás
e na vida dos seminarios.
Que se cumpra así a promesa,
«dareivos pastores segundo o meu corazón»:
sacerdotes, ministros fieis da Palabra,
da Eucaristía e do Perdón.
Que vivan sempre identificados con Cristo
e sintan ardentemente a paixón polo Evanxeo.

Que a Santísima Virxe, Nai sacerdotal
e estrela da evanxelización, vos acompañe.
Por Xesucristo, noso Señor.

                                                           Amén.

No hay comentarios: